محل تبلیغات شما

سبک بال:

آدم به شدت میسوزه وقتی نتونه به اندازه ی تلاش و عرق ریختنش، نتیجه کسب کنه. حتی اگه نتیجه خوب هم بوده باشه، راضی نمیشه الا این که یه تناسب زحمتش نتیجه بگیره. #تبریک میگن بخاطر رتبه ۱۰۷ و خوشحال میشن و با لبخند عمیقی دلت رو قلقلک میدن، اما نمیدونن که داداششون باخته. چرا؟ (پ.ن میگم!)

کنکور کارشناسی، چهار سال پیش هم دقیقاً همین اتفاقات امسال افتاد. هی بخون بخون، تست بزن بزن، آخرش چی؟ تموم بدبیاری ها و ناخوشی ها باید بیافته عدل توی تایم آزمون! اینم نشه میبینی یه سری سوالای شلم شوربای بی سر و ته و زوار دررفته دادن که با رمل و اسطرلاب هم نمیشه از پسش بر اومد!

میگن: اشکی که هنگام شکست می ریزی، عرقی ست که هنگام تلاش نریخته ای. من اما نمی دونم اون اشکی که بعداً میریزم دقیقاً چیه! آخه عرقه رو قبلاً ریختم!

من #زمان لازمم دلم تنگ است...

۱۰۷ و خورده‌ای؛ اشتعال تا فیها خالدون

چه قسر در رفتنی؟ چه کشکی؟!

نتیجه ,هم ,یه ,نمیشه ,میگن ,اشکی ,اشکی که ,۱۰۷ و ,که هنگام ,و زوار ,و ته

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی